Taxeren kunt u vergelijken met de kunst van het taalkundig ontleden: hoofd-en bijzaken dienen te worden onderscheiden en aan ieder element dient een waarde te worden toegekend.

Echter, daar moet de noodzaak ter taxatie van een onroerend goed object nog aan worden toegevoegd. Wij onderscheiden hierbij een aantal categorieën :

  • Tussentijdse waardebepaling ter kennisname;
  • Vaststelling onderhandse verkoopwaarde;
  • Op verzoek van de geldverstrekker;
  • Op verzoek van de kandidaat-koper/verkoper;
  • Vaststelling voor een minnelijke waardering;

De vormgeving en expliciete aandachtspunten van een taxatie dienen uiteraard in harmonie te zijn met de wensen van de opdrachtgever. Dit begint al bij de uitvoer van de taxatie, niet conform de agenda van de makelaar maar op een moment dat het u past.

Wij verzorgen zowel taxaties van particulier als van bedrijfsmatig onroerend goed.

Vraagt u vrijblijvend uw offerte!

De heer N.J. Verhoeff, beëdigd en gecertificeerd makelaar-taxateur voor particulier-en bedrijfsmatig onroerend goed en aangesloten bij de NVM, draagt graag zorg voor uw taxatie.